סטטוס מסמך מדיניות
בתכנון עתידי
שימושים
מגורים, מסחר, פארק מרכזי
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
תבנית בנייה

ככלל, תהיה הבנייה במתחם מרקמית. בחלק לאורך שדרות טוביהו מדרך המשחררים ועד הכניסה המערבית יותרו מגדלים בגובה עד 30 קומות, משולבים בבנייה מרקמית. במגרשים הגובלים בשדרות המשניות המקיפות את השכונות, כמפורט בנספח תבנית הבנייה, יותרו בניינים בגובה עד 18 קומות.

במתחמי התחדשות עירונית בפנים השכונה תותר בנייה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה עד 18 קומות בפנים השכונה ו30 קומות לאורך שדרות טוביהו.