סטטוס מסמך מדיניות
בתכנון עתידי
שימושים
מגורים, מסחר, משרדים
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
תבנית בנייה

ככלל, תהיה הבנייה במתחם מרקמית. בחלק מהמגרשים הגובלים ברחוב יהודה הלוי תתאפשר בנייה של 12–24 קומות משולבת בבנייה מרקמית, בהתאם למסומן בנספח תבנית הבנייה.

במתחמי התחדשות עירונית בפנים השכונה תותר בנייה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה עד 17 קומות.