סטטוס מסמך מדיניות
תוכנית מתאר בהליך סטטורי. מספר תוכנית: 605-0626424
שימושים
מגורים, מסחר ומלונאות
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
תבנית בנייה

ככלל, תהיה הבנייה במתחם מרקמית. תותר בנייה בגובה עד 30 קומות, משולבת בבנייה מרקמית, במגרשים הגובלים בשדרות שז"ר ובגבולות מתחם 4. תותר בנייה בגובה עד 24 קומות, משולבת בבנייה מרקמית, במגרשים הגובלים בשדרות גרשפלד ובן גוריון. במתחמי התחדשות עירונית בפנים השכונה תותר בנייה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה עד 17 קומות.