סטטוס מסמך מדיניות
בתכנון עתידי
שימושים
מגורים ומסחר שכונתי.
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
תבנית בנייה
ככלל, תהיה הבנייה במתחם מרקמית. תותר בנייה בגובה עד 24 קומות לאורך דרך המשחררים ובנייה בגובה עד 18 קומות לאורך רחוב יהודה הלוי. במתחמי התחדשות עירונית בפנים השכונה תותר בנייה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה עד 17 קומות.