סטטוס מסמך מדיניות
תכנון עתידי. צפי: תחילת תכנון 2019.
שימושים
מגורים, תעסוקה, מסחר ומלונאות
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
תבנית בנייה

הבינוי בשכונה יהיה מרקמי עד גובה 7 קומות.

במתחמי התחדשות עירונית בפנים השכונה תותר בנייה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה עד 17 קומות.
במתחמי התחדשות עירונית בצירים הראשיים תותר בנייה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה עד 30 קומות.