סטטוס מסמך מדיניות
תוכנית אב בהכנה
שימושים
מגורים, תעסוקה, מסחר ומלונאות
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
  • בדיקה 1 בדיקה 1
תבנית בנייה

במגרשים הגובלים בשדרות רגר הבנייה תהיה מרקמית, משולבת בבנייה גבוהה עד 30 קומות. בשדרות המשניות הגובלות בשדרות רגר בתחום מתחם 4 הבנייה תהיה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה בהתאם לנספח תבנית הבנייה. בשאר המתחם, למעט במתחמים לשימור, תותר בנייה מרקמית. במתחמי התחדשות עירונית בפנים השכונה תותר בנייה מרקמית משולבת בבנייה גבוהה עד 17 קומות

במתחמים הגובלים בשדרות רגר הבנייה תכלול חזית מסחרית ושימושים מעורבים