סטטוס מסמך מדיניות
תת־מתחם A-2: תוכנית מתאר בשלבים מתקדמים. מספר תוכנית: 605-0450627. שאר תתי־המתחמים: תכנון עתידי.
שימושים
פעילות עירונית אינטנסיבית בשימושים מעורבים הכוללים מגורים, תעסוקה, מסחר ומלונאות
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
תבנית בנייה

תוכנית המתאר מגדירה את העיר העתיקה של באר שבע והאזורים הסובבים אותה כמתחם מס' 2. תוכנית המתאר הגדירה הנחיות ייחודיות לכל תת-מתחם בהתאם לאופיו הייחודי ולפוטנציאל הפיתוח שלו.

תת־מתחם A-2 (העיר העתיקה): גובה הבנייה המותר במתחם הוא עד 3 קומות ועוד קומה רביעית בנסיגה. יתאפשר תכנון של 4 קומות וקומה חמישית בנסיגה רק במקרים ובנסיבות שייקבעו בתוכנית מפורטת למתחם. לתת מתחם זה מוקדמת בימים אלה תוכנית מתאר.

תת־מתחם B-2 (שיכון דרום): הבנייה תהיה מרקמית בגובה עד 2 קומות. במגרשים הגובלים בשדרות אימבר, גובה הבנייה יהיה עד 18 קומות.

תת־מתחם C-2 (רסקו): גובה הבנייה יהיה עד 2 קומות.

תת־מתחם D-2 (שדרות טוביהו): הבנייה תהיה מרקמית, משולבת בבנייה גבוהה נקודתית עד 30 קומות.

תת־מתחם E-2 (אזור המלאכה ודרך חברון): הבנייה תהיה מרקמית. לאורך רחוב דוד חכם יוּתר שילוב של בנייה גבוהה נקודתית של 18–24 קומות בהתאם למסומן בנספח תבנית הבנייה.

הנחיות לתת־מתחם A-2 (העיר העתיקה) – בהתאם לתוכנית המתאר לעיר העתיקה 605-0450627:

שטח יח"ד לא יפחת מ־35 מ"ר;
שטח ממוצע ליח"ד בבניין לא יפחת מ־60 מ"ר (יינתן פטור משטח ממוצע במגרשים הקטנים מ־200 מ"ר).

בבניין שבו מעל 10 יח"ד, תמהיל יח"ד מינימלי מחייב:
30% מיח"ד עד 60 מ"ר;
50% מיח"ד 60–100 מ"ר;
20% מיח"ד מעל 85 מ"ר.

גודל יח"ד ותמהיל בשאר תתי־המתחמים ייקבעו במסמכי המדיניות.