סטטוס מסמך מדיניות
תוכנית אב בהכנה
שימושים
שימושים מעורבים הכוללים מגורים, מסחר, משרדים, מוסדות ציבור, תרבות וחינוך, מלונאות ופנאי.
גבול התוכנית
גלריית תמונות למדיה
  • תוכנית אב בהכנה
  • הבינוי במתחם יהיה מרקמי ובחלקו משולב בבנייה גבוהה עד לגובה מרבי של 50 קומות, ו־36 קומות אופייני
  • רחובות פנימיים חדשים יתוכננו כמארג שתי וערב המשכי, תוך צמצום השימוש ברחובות ללא מוצא וריבוי חיבורים, ככל הניתן, לרבות מפגשים עם מעברים של הולכי רגל
  • בקומות הקרקע יתוכנן פתרון הצללה להולכי רגל כחלק מהמבנה אשר יהיה, ככל הניתן, אחיד לאורך קטעי הרחוב, בהתאם לשיקול דעתו של מוסד התכנון
  • רחוב התקווה ישמש כטיילת עירונית: ציר מרכזי להולכי רגל ולרוכבי אופניים, תוך הארכתו דרומה וצפונה וקישורו לשדרות רגר מצד אחד, ולשוק העירוני ולפארק הנחל מצד שני. הצירים הניצבים לו יחוזקו, וישופרו תנאי מיקרו־אקלים המעודדים את השהייה בו
  • הבינוי יתייחס ליצירת רציפות עם העיר העתיקה בהיבטים הקשורים לתנועת הולכי רגל ולעיצוב המעודדים את השימוש בו
  • מתחמי התחדשות עירונית יאותרו במסגרת תוכנית האב