פרטי התוכנית
מספר תוכנית: 605-0626424
ראש צוות התכנון: פלד קימלמן אדריכלים

סטטוס: בהליך סטטוטורי

התוכנית טרם אושרה

המידע באתר מעודכן למועד ההפקדה ואינו סופי. במקרה של סתירה, המידע המופיע בתוכנית הוא הקובע.

 

חזון התוכנית

הפיכת שכונה ג לשכונה בעלת מאפיינים עירוניים אינטנסיביים, הכוללת מגורים ומוקדי תרבות ופנאי, בהליך שיביא לשינוי בדימוי השכונה ולמיתוגה מחדש במערך העירוני כשכונת מגורים ייחודית, עירונית, נגישה, מקיימת ואטרקטיבית בלב העיר.

מדיניות התוכנית

התוכנית מתייחסת למכלול ההיבטים הפיזיים והחברתיים הכרוכים בהתחדשות שכונת מגורים.

מרקמי המגורים

התחדשות מרקם המגורים תייצר תמהיל מגוון של צורות וסוגים של מגורים למגוון אוכלוסיות, שכבות גיל ורמות חברתיות-כלכליות.  מרקם המגורים העתידי כולל בנייה צמודת קרקע, בנייה מרקמית עד 7 קומות, בנייה גבוהה של בניינים בני 17–30 קומות.

המרחב הציבורי

התחדשות המרחב הציבורי תכלול:

 1. שדרוג של רחובות, שטחים ציבוריים פתוחים, מעברים להולכי רגל ומבני ציבור; 
 2. קביעת הנחיות לפיתוח מערכת תנועה בטוחה, מוארת, מוצלת ומשלימה למערך הרחובות;
 3. פיתוח 'ציר לב השכונה' מתחנת רכבת האוניברסיטה ועד לשדרות שז"ר כציר מחולל התחדשות;
 4. פיתוח מתחם 'אורות' כמיזם של פינוי–בינוי שבמסגרתו יוקמו מבני ציבור, תרבות, מסחר ומגורים, תוך שימור מבנה הקולנוע 'אורות' והפיכתו למבנה לצורכי תרבות וקהילה לכלל העיר.
איור עקרונות פיתוח לציר לב השכונה
ההיבט החברתי

השכונה תהיה אטרקטיבית למגורי קבע (בניגוד לדיור להשקעה או להשכרה) למשפחות ולצעירים. תיווצר לה תדמית חיובית בעקבות שילוב בין אוכלוסיות ותיקות וחדשות, תוך הכלה של האוכלוסיות וחיזוק הקשרים ביניהן. התוכנית תעורר מוטיבציה בקרב סטודנטים המתגוררים בשכונה להישאר בה גם לאחר סיום לימודיהם. יוגדרו מתחמי התערבות שונים, בהתאם לטיפולוגיות הבנייה, ומתן הנחיות שונות עבור כל מתחם ומתחם.

מדיניות חידוש מלאי המגורים הקיים

התוכנית מחלקת את שכונה ג למתחמים, רצועות תכנון וטיפוסי מגורים וכוללת מגוון מסלולים סטטוטוריים לעיבוי ולחידוש המגורים בשכונה. התוכנית מגדירה את נפחי הבנייה האפשריים באמצעות הגדרת מספר קומות, קווי בניין, תמהיל דירות, חניות וחזיתות מסחריות, בלי להגדיר את אחוזי הבנייה או את כמות יח"ד המתאפשרות במתחם.

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא נספח-מתחמים-ג.png

להלן פירוט המסלולים הסטטוטוריים השונים:

 1. מתחמים לתכנון מפורט – מתחמים המיועדים לפינוי–בינוי באמצעות תוכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית. התוכנית מגדירה הנחיות לתכנון והנחיות לתוספת זכויות בנייה.
 2. רצועה לתכנון – מתחמים שבהם לא נקבעה שיטת ההתחדשות אך הם מחייבים קידום תוכנית להתחדשות בכל המתחם.
 3. טיפוסי בנייה הניתנים לעיבוי בעזרת הוצאת היתר בנייה.
 4. טיפוסי בנייה המצריכים תשריט איחוד חלקות והוצאת היתרי בנייה.
 5. טיפוסי בנייה המאפשרים הרחבות לפי מדניות עירונית.
 6. טיפוסי בנייה המאפשרים עיבוי מתוקף תמ"א 38.
 7. טיפוסי בנייה המצריכים תוכנית פינוי–בינוי.
נספח טיפוסי בנייה