המנהלת להתחדשות עירונית באר שבע רואה חשיבות רבה בייזום ובקידום תהליכים ופרויקטים המייצרים סביבת מגורים תוססת, איכותית ובטוחה לתושבים גם בטווח הקצר והמיידי. תהליכים אלו מסייעים בהנעת תהליכי התחדשות עירונית ארוכי טווח, ובתוך כך מייצרים יחסי אמון בין התושבים לרשות המקומית, מעצימים את הזהות המקומית של התושבים, בונים קהילות ומחזקים את החוסן הקהילתי של התושבים. לפיכך תשקיע המנהלת בקידום ובליווי של פרויקטים מסוג placemaking – פרויקטים ביוזמות מקומיות במרחבים ציבוריים ובמרכזים מסחריים. בעתיד תסייע המנהלת להתחדשות עירונית לקדם מגוון ערוצי התחדשות עירונית רכה במרחב, בהם:

Placemaking – עושים מקום

עושים מקום- תהליך של התערבות קהילתית במרחב הציבורי.

שיפור סביבת המגורים והשכונה באמצעות תכנון משותף ופעולות התערבות "רכות", תוך יצירת מנהיגות שכונתית ופעילות אקטיבית. לרוב אלו יוזמות קהילתיות (מלמטה למעלה) שאליהן תחבור המנהלת לצורך ליווי, קידום וסיוע.

שימושים זמניים

מטרת יוזמה זו היא להכשיר מבנים בבעלות עירונית או פרטית, שהם המהווים מטרדים סביבתיים חסרי שימוש, ולהפוך אותם לבעלי ערך עבור השכונה והקהילה, בתכנון משותף, וכחלק מהתחדשות האזור.

שיפור הנכס המשותף

המנהלת להתחדשות עירונית באר שבע רואה בשטחים הפרטיים המשותפים (שפפי"ם המקיפים את מבני המגורים וחזיתות הבניינים) חלק מן המרחב הציבורי העירוני. לכן תפעל המנהלת לקידום ולפיתוח מנגנונים המסייעים בעידוד יוזמות קהילתיות המשפרות ומשדרגות את השטחים המשותפים בנכסים הפרטיים המשותפים. דוגמאות ליוזמות מסוג זה הן: מתווה לסיוע בשיפוץ חזיתות, שיפור חצרות הבניינים, מיזם ועדי בתים (בשיתוף אגודת הסטודנטים בן גוריון), פיתוח מסחר ועוד.

"אצלנו בחצר"- מיזם קהילתי-סביבתי משותף לעיריית באר-שבע, המשרד להגנת הסביבה וקרן קיימת לישראל, בדרך מצדה, שכונה ב'.

התחדשות מרכזים מסחריים שכונתיים

בעבר היו מרכזים שכונתיים לאבן שואבת קהילתית התורמת לחיבור בין אנשים ולחיזוק הכלכלה המקומית. כחלק מתהליכי התחדשות עירונית, עיריית באר שבע רואה חשיבות רבה בשיפור התפקוד השכונתי־קהילתי של המרכזים המסחריים השכונתיים. המנהלת רואה בבעלי העסקים ובקהילה הסמוכה להם שותפים מרכזיים בתהליך השדרוג, ולכן תפעל לביצוע פעולות משותפות כדי שהמרכזיים המסחריים השכונתיים יהיו פעילים, קהילתיים ואסתטיים.