מה זה תמ"א 38?

תמ"א 38 מעודדת חיזוק מבנים אשר נבנו לפני 1980 מפני רעידות אדמה באמצעות תוספת זכויות על גג המבנה. התמ"א מעניקה לוועדות המקומיות סמכות ושיקול דעת לתוספת זכויות בנייה למבנים הטעונים חיזוק. התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים העומדים בתנאי הסף מפני רעידות אדמה, ומעודדת את הביצוע באמצעות מתן זכויות בנייה והטבות מס לשם מימון החיזוק.

קידום תמ"א 38- השלבים

בדיקה ראשונית עם המנהלת להתחדשות עירונית
01
דיון בבקשה בפורום תמ"א 38
02
קיום מפגש בעלים לשיתוף הפרויקט ובחירת נציגות
03
בחירת עו"ד מייצג
04
התקשרות עם יזם וחתימה על הסכם
05
הכנת תיק הבקשה להיתר
06
בקשה להיתר
07
אישור בוועדה המקומית
08
קבלת היתר
09
ביצוע
10
חשוב לציין info התמורה יכולה להשתנות מפרויקט לפרויקט והיא כפופה למגבלות התכנון, לכדאיות הכלכלית של היזם או קבלן ולמגבלות הדין. כדי לוודא תמורה הוגנת ומימוש ראוי של התוכנית, על הדיירים להתאגד ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים.

תנאי סף לתמ"א 38

התאמה למדיניות תכנון עירונית באזורים שבהם יש תוכנית לפי סעיף 23

עמידה בכדאיות כלכלית

הסכמות השכנים

מועד הוצאת היתר: לבניין הוצא היתר בנייה לפני 1.1.1980

המבנה אינו מיועד להריסה על פי תענית או צו ספי של בית משפט

אישור מהנדס כי הבניין זקוק לחיזוק ולא נבנה לפי תקן ישראלי 413

לא תתאפשר תוספת קומות ויחידות דיור במבנים בני 1–2 קומות ושטחם הכולל אינו עולה על 400 מ"ר

לא מומשו היתרי בנייה לבניין אחרי 10.5.2005

אי אפשר לקדם תמ"א 38 במבנים חד-משפחתיים, דו-משפחתיים או במרקמים צמודי קרקע.

סעיף 23 לתמ"א 38:

סעיף 23 לתמ"א 38 הארצית מאפשר לוועדות המקומיות ליזום תוכניות המתאימות את הנחיות תמ"א 38 לאותו יישוב עירוני, ולהתאים את זכויות הבנייה לתנאים המיוחדים של כל יישוב.

באמצעות התוכנית אפשר להגביל או להגדיל את הזכויות הניתנות על ידי התמ"א באזורים מסוימים.

תהליך אישור תמ"א 38:

הגשת בקשה לתמ"א 38 יכולה להיעשות על ידי יזם או על ידי נציגות תושבים שנבחרה על ידי רוב בעלי הדירות.

יש שני מסלולים לקידום בקשות לתמ"א 38:

מסלול מס' 1: תמ"א 38/1 חיזוק הבניין הקיים ותוספת קומות על גביו.
מסלול מס' 2: תמ"א 38/2 או 38/3 הריסה של הבניין הקיים ובניית בניין חדש במקומות עם תוספת יח"ד