מה זה פינוי בינוי?

בפרויקט פינוי–בינוי יזם הורס מקבץ של מבנים ישנים, אשר אינם עומדים בתקן של רעידות אדמה, ובמקומם מקים מבנים חדשים. כל זה קורה תוך שדרוג המרחב הציבורי ומתן פתרונות לתנועה ולחניה. הדיירים מקבלים דירות במבנים החדשים ושאר הדירות נמכרות לצורך מימון הפרויקט. התהליך התכנוני הנדרש הוא תכנון תוכנית מתאר מפורטת ולאחר מכן קבלת היתר בנייה. הכנת התוכנית יכולה להתבצע על ידי הרשות המקומית (מסלול רשויות) או על ידי יזם פרטי (מסלול יזמים).

פינוי בינוי - השלבים

בדיקה ראשונית עם המנהלת להתחדשות עירונית
01
פניה לפורום התחדשות עירונית
02
התארגנות בעלי הדירות
03
בחירת עו"ד מייצג
04
התקשרות עם יזם וחתימה על הסכם
05
הגשת חלופה תכנונית סופית ותסקיר חברתי
06
דיון בוועדה המקומית והמלצה על התכנית
07
הפקדה ואישור התכנית בוועדה המחוזית
08
הגשת בקשה להיתר בניה
09
פינוי ומעבר לדיור חלופי
10
ביצוע - הריסה ובניה
11
קבלת מפתחות ואכלוס
12
חשוב לציין info המנהלת להתחדשות עירונית קמה בכדי לסייע לכם בכל שלב בקידום הפרויקט.

תנאי סף לפינוי-בינוי

התאמה למדיניות התכנון העירונית

כדאיות כלכלית לפרויקט

בניין או כמה מבנים הכוללים לפחות 24 יחידות דיור קיימות

הסכמות השכנים

מסלולים לקידום פינוי בינוי

היוזמה לקידום פינוי–בינוי יכולה להיות עירונית או פרטית, ויש שלושה מסלולים עיקריים לקידומה:
מסלול מס' 1: מסלול רשויות מקומיות הרשות המקומית היא יוזמת הפרויקט. הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מממנת את התכנון, והרשות המקומית מנהלת ומובילה אותו. מסלול רשויות מקומיות chevron_left
מסלול מס' 2: מסלול יזמים כוחות השוק הפרטיים יוזמים ומממנים את התכנון ואת הביצוע. מסלול יזמים chevron_left
מסלול מס' 3: מסלול תושבים התושבים יוזמים את הפרויקט, והמנהלת להתחדשות עירונית מסייעת להם בבניית הסכמות, בבחינת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט ומכוונת אותם אל המסלול המתאים –רשויות או יזמים. מסלול תושבים chevron_left
כך או אחרת, בכל המסלולים העירייה ומוסדות התכנון הם גורם מאשר כתנאי לקידום התוכנית, ואילו היזמים והקבלנים תמיד יהיו הגורמים המבצעים. המנהלת להתחדשות עירונית באר שבע היא זרוע ביצועית של עיריית באר שבע, ותפקידה לעודד וללוות תהליכי התחדשות עירונית תוך דגש על השתתפות ושותפות הציבור ובעלי הדירות במהלך כל שלבי הפרויקט.