מהי נציגות דיירים

נציגות הדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, הינה גוף אשר נבחר ע"י לפחות 51% מבעלי הדירות בבניין והוסמך  לייצג את האינטרסים של הדיירים מול היזם, הרשויות והגורמים המקצועיים ולפעול לקידום הפרויקט. הנציגות נבחרת באסיפה רשמית של בעלי הדירות, בהתאם להוראות תקנון הבית המשותף והוראות הדין הרלבנטיות.

מבנה הנציגות

 • מומלץ כי נציגות תיבחר לכל בניין משותף או כניסה בבניין.
 • מומלץ כי הנציגות תכלול מספר אי זוגי של נציגים, כדי לוודא יכולת החלטה.
 • במתחם גדול יחברו נציגויות הבניינים המשותפים הנכללים בפרויקט לכדי נציגות אחת, והיא שתייצג את כלל המתחם.
 • אפשר לחלק את התפקידים בין חברתי הנציגות, למשל יו"ר הנציגות יהיה אחראי לקבוע פגישות ולוחות זמנים רכז הקשר עם הדיירים יהיה אחראי לעדכון המידע ולהנגשתו באופן שוטף, חבר אחר יהיה אחראי להתקשרויות וחוזים ויפעל ישירות עם בעלי המקצוע.
 • הנציגות תכלול, ככל האפשר, את מגוון הצרכים, הגילאים והשפות בבניין, את מגוון הדעות באשר להתחדשות עירונית וכן גם דיירים המתגוררים בבניין כדי לבטא את מרב השיקולים והצרכים שיש להתחשב בהם, ולא לדחוק התנגדויות עתידיות לשלבים מתקדמים יותר.
 • למרות תפקידיה הרבים של הנציגות, חשוב לשמור עליה צרה כדי שתהיה יעילה. הנציגות מונה בדרך כלל בין 5% ל-10% מבעלי הדירות בבניין.

עיקרי התחייבות הנציגות

 • לפעול בשקיפות וללא משוא פנים לייצוג מרב האינטרסים והדעות בבניין.
 • להימנע מיצירת כל קשר שהוא עם יזם שלא במסגרת הנציגות.
 • להצהיר על כל ניגוד עניינים בפני הדיירים.

תפקידי הנציגות

 • לאסוף מידע, ללמוד ולהתייעץ עם מומחים נוספים.
 • לקיים הליך מוסדר ומעמיק של בחירת אנשי מקצוע מלווים: עו"ד דיירים ואנשי מקצוע נוספים.
 • לערוך מכרז לבחירת יזם או כל הליך בחירה מוסדר אחר.
 • ללוות את תהליך המשא ומתן וההתקשרות החוזית לצד העורך דין שייבחר.
 • לעדכן באופן שוטף את בעלי הדירות על ההתקדמות ולערוך כנסים רחבים בנקודות משמעותיות במהלך הפרויקט.
 • לאסוף מידע על צרכים מיוחדים ושוטפים, על בעיות ושאלות מכל בעלי הדירות ולהבטיח מענה הולם במשך כל תקופת הבנייה ולא רק בעת ההתקשרות החוזית.
 • לדאוג לתיעוד מסודר של ישיבות ומפגשים.
 • לייצג בנאמנות את האינטרסים של כלל הדיירים בפרויקט.
 • לנהל את הקשר מול המנהלת להתחדשות עירונית.

מה הנציגות לא יכולה לעשות?

 • הנציגות לא יכולה לחתום על חוזים והסכמים בשם בעלי הדירות.
 • הנציגות אינה מחליפה עו"ד מטעם הדיירים ואת יתר בעלי המקצוע.