בכדי לקדם פרויקט של התחדשות עירונית אנו נדרשים לשני תנאים מרכזיים, המהווים את הבסיס לתחילת קידום פרויקט: התכנות תכנונית והסכמת הדיירים.

את בדיקת ההתכנות הראשונית ניתן לבצע בסיוע המנהלת להתחדשות עירונית.

לאחר שקיימתם בדיקת היתכנות ראשונית, בסיוע המנהלת להתחדשות עירונית, ניתן לפנות לשאר דיירי הבניין ולבדוק את עמדתם בנוגע לקידום פרויקט.

עכשיו עלינו לגשת לחלק החשוב ביותר בפרויקט: ההתארגנות:

רצוי ומומלץ להתחיל את התהליך בהובלה והתארגנות עצמית של התושבים, בשיתוף עם המינהלת להתחדשות עירונית .

גם כאשר יזם פנה אליכם והתחיל להחתים חלק מהתושבים, אנו ממליצים להתארגן על מנת לנהל מולו תהליך מסודר שיאפשר לתושבים שליטה , מעורבות ושקיפות שיבטאו את צרכי הדיירים מול היזם באופן המיטבי ביותר.

הבסיס להצלחת הפרויקט שלכם הוא בהתארגנות של בעלי הדירות. יצירת הסכמות בין בעלי הדירות ובניית נציגות חזקה לבניין תאפשר לכם, בעלי הדירות, לקחת אחריות ולהוביל את תהליך ההתחדשות בבניין שלכם.