היוזמה לקידום פינוי–בינוי/ תמ"א 38 יכולה להיות באמצעות העירייה, יזם פרטי או נציגות תושבים. בכל המסלולים העירייה ומוסדות התכנון הם גורם מאשר ומעורבותם מהווה כתנאי לקידום התוכנית, ואילו היזמים והקבלנים תמיד יהיו הגורמים המבצעים.

לאחר שבדקתם עם המנהלת להתחדשות עירונית כי ישנה התכנות תכנונית, כלכלית וחברתית והקמתם נציגות נבחרת במתחם, יש להגיש פניה לדיון במתחם ב'פורום התחדשות עירונית' באמצעות המנהלת להתחדשות עירונית בהתאם לפורום הנדרש – פינוי בינוי או תמ"א 38.

קידום הפרויקט בעיר באר שבע מותנה  בעבודה משותפת עם הפורום להתחדשות עירונית:

ה"פורום להתחדשות עירונית" נועד לבחון, להנחות וללוות פרויקטי התחדשות עירונית בעיר. הפורום מורכב מאדריכל העיר, מהנדסת העיר ונציגי המנהלת להתחדשות עירונית ונציגי המחלקות הרלוונטיות בעירייה.

הפורום מתכנס אחת לחודש ובו דנים בהצעות השונות שהוגשו לפורום.

בכל שלב, יעביר הפורום את הנחיותיו התכנוניות, החברתיות והכלכליות לנציגות התושבים, ליזם ולמתכנני הפרויקט.

מילוי כלל ההנחיות של הפורום להתחדשות עירונית יהווה תנאי למעבר לשלב הבא.  את ההצעות לפורום יש להגיש לאחראי תחום התכנון במנהלת להתחדשות עירונית במייל, בשלב בדיקת היתכנות ראשונית וטרם החתמת הדיירים.

במידה והפורום אישר עקרונית את התקדמות הפרויקט, המנהלת להתחדשות עירונית תעמוד לרשותכם, תנחה ותלווה אתכם לכל אורך התהליך.

למידע נוסף על אופן ההגשה לפורום התחדשות עירונית, ניתן לעיין בחוברת המדיניות.