מדיניות העירייה לריכוז משאבי הצמיחה של העיר בשכונותיה הוותיקות מתבטאת בכמה תחומים: השקעה אדירה בשדרוג התשתיות והמרחב הציבורי של הצירים הראשיים העוברים בלב השכונות הוותיקות; הקמת המנהלת להתחדשות עירונית אשר תסייע לתושבים וליזמים לקדם תהליכי התחדשות עירונית הממוקדות בתושבים; וכמובן בקידום תוכנית המתאר הכוללנית לעיר המכוונת להגדלת המסחר, התעסוקה, המגורים והמלונאות בשכונות הוותיקות של העיר ליצירת מרקם חיים.

טופס פניה לתושבים

נציגות תושבים נבחרת