בעלי דירות המעוניינים לבחון בעצמם אפשרות לפינוי–בינוי או עיבוי בבניין מגוריהם, מוזמנים לפנות אל המנהלת להתחדשות עירונית לצורך התייעצות.
השלבים לקידום מיזמים להתחדשות עירונית מטעם התושבים:
• פנייה ראשונית למנהלת להתחדשות עירונית לצורך בחינת התאמת הפרויקט למדיניות עירונית, ובדיקת היתכנות כלכלית וחברתית.
• אם הבניין או המתחם עומדים בתנאי הסף ובמדיניות, נציגות הדיירים (נציגות נבחרת ברוב של מינימום 51% מבעלי הדירות) יכולה להגיש טופס בקשה ראשוני לדיון בפורום התחדשות עירונית: