מסלול יזמים (מיסוי) נועד לסייע ליזמים פרטיים המעוניינים לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית באמצעות פינוי–בינוי או עיבוי (במבנה אחד או יותר). היזם יגיש את המתחם לאישור מקדמי לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ובלבד שקיימים כיום במ־ קום לפחות 24 יחידות, ושבידי היזם אישור עקרוני לפרויקט מטעם מהנדס העיר. במסלול זה יזמים נדרשים לעמוד בהתחייבויות הקבועות בחוק, ואם המתחם יוכרז כמתחם להתחדשות עירונית, הם יהנו מהטבות לתקופה מסוימת, בהן הטבות מיסוי (הטבות במס שבח, במס רכישה ובמע"מ מופחת על שירותי הבנייה). יצוין כי בשלב מאוחר יותר, יצטרך היזם להציג חוזים סופיים עם רוב בעלי הדירות הנדרש על פי חוק. חשוב לציין כי חתימה על עסקה מלאה עם בעלי הדירות טרם קבלת אישור מקדמי מחייבת את היזם ואת בעל הדירה במיסוי מלא.


תהליך הגשת בקשה לפינוי–בינוי או עיבוי שלב אחר שלב במסלול יזמים

כדי להגיש מתחם לאישור במסלול מיסוי, היזם נדרש לקבל, כאמור, את אישור מהנדס העיר לפרויקט וכן הסכמה עקרונית של הרשות המקומית. לצורך כך פותח בעיריית באר שבע תהליך מוסדר המפורט להלן:

בין הבדיקות והמסמכים שעשויים להידרש מהיזם במהלך הדיונים התכנוניים:

• שדרוג רשת הרחובות והמרחב הציבורי תוך דגש על מרחב הולכי הרגל ורוכבי אופניים;

• פתרונות אמצעי תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית;

• נספח תשתיות כולל התניות לשדרוג וחידוש תשתיות, הטמנת תשתיות ואיחוד תשתיות;

• תכנון אקלימי בבנייה גבוהה;

• מחזור פסולת בניין והנחיות למניעת זיהום אוויר;

• בדיקת נפחים;

• סקר לאיתור מבנים לשימור;

• צורכי ציבור והיבטים פרוגרמתיים;

• בחינה מרחבית של התמהיל וכמות יח"ד;

• בינוי ופיתוח חזות ופני העיר.