רזי בארי
ראש המנהלת
קובי אוחיון
אחראי תחום תכנון
אדיר כהן
אחראי תחום חברה ותכנון משתף
פלג הדזל
עובדת קהילתית, שכונה ג'
מוריאן מעטוק
מנהלת משרד
ספיר בלישע
מתכננת ערים