רזי בארי
ראש המנהלת
קובי אוחיון
אחראי תחום תכנון
אדיר כהן
אחראי תחום חברה
פלג הדזל
עובדת קהילתית, שכונה ג'
מוריאן מעטוק
מנהלת משרד