החזון שלנו– "משכונה לרקמה"

שיפור איכות חיי התושבים הקיימים ומשיכת תושבים חדשים באמצעות שדרוג וחידוש מרקם המגורים בשכונות הוותיקות; פיתוח המרחב הציבורי; חיזוק הרצף האורבני, תוך שימור המאפיינים המקומיים הייחודיים; מעבר ממבנה של שכונות מגורים מנותקות לרקמה אורבנית תוססת, רציפה, מעורבת שימושים, בעלת תחבורה ציבורית יעילה ומרחב ציבורי איכותי, מוצל ובטוח.

 

מטרות לקידום התחדשות עירונית בעיר

מטרת העל: יצירת תהליכי התחדשות עירונית יעילים אשר משפרים את איכות חייהם של התושבים.

מטרה #1: חידוש וגיוון של מלאי מגורים

כלים למימוש המטרה: 

 • הוספת יחידות דיור במרקם הבנוי במסגרת תוכניות של פינוי–בינוי, עיבוי או תמ"א 38;
 • מילוי שטחים פנויים (infill);
 • חידוש מלאי המגורים הקיים (שיפוץ).

מטרה #2: התחדשות וחיזוק המרקם החברתי

כלים למימוש המטרה:

 • צמצום הפערים בין השכונות הוותיקות לחדשות;
 • משיכת אוכלוסייה מגוונת אל מרכז העיר;
 • פיתוח מעורבות אזרחית בתהליכי התחדשות עירונית;
 • חיזוק תחושת הגאווה המקומית והחוסן קהילתי.

מטרה #3: פיתוח המרחב הציבורי

כלים למימוש המטרה:

 • יצירת רצף עירוני ועיר המזמינה התניידות ברגל;
 • תכנון אקלימי ופיתוח הצללה;
 • שדרוג תשתיות;
 • פיתוח מרחב ציבורי איכותי, אסתטי ופונקציונלי.

מטרה #4: עידוד עירוניוּת

כלים למימוש המטרה:

 • עירוב שימושים – עידוד פיתוח מגוון שימושים וייעודי קרקע במרחב אחד;
 • עידוד הליכה ברגל;
 • יצירת חיבור טוב יותר בין השכונות ובין הרחובות;
 • פיתוח תחבורה ציבורית יעילה ואמינה.