המינהלת להתחדשות עירונית באר שבע הוקמה בשנת 2017, בשיתוף פעולה בין עיריית באר-שבע והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון. המינהלת פועלת כחלק ממינהל הנדסה בעירייה ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים ציבוריים עירוניים וחיצוניים.

המינהלת עוסקת בקידום ההתחדשות של אזורי מגורים ותעסוקה בלב העיר ובשכונות הוותיקות ע"י יצירת מסגרת תכנונית, ליווי חברתי ומתן מידע לסיוע בקידום יעיל של יוזמות פיתוח. יוזמות אלה נועדו להביא לשיפור תנאי הדיור, ליצירת היצע מגורים מותאם ואטרקטיבי בשכונות הוותיקות ולעודד ציפוף ועירוב שימושים לטובת יצירת איכויות עירוניות.

כמו כן, המינהלת פועלת להתחדשות המרחב הציבורי ושדרוג התשתיות העירוניות באמצעות קידום פרויקטים, תכלול רוחבי של פעולות העירייה וחיזוק הקשר עם הקהילה תוך הצפת צרכי התושבים בשכונות. אנו רואים בסביבה הבנויה את המצע לקיום פעילות חברתית, תרבותית וכלכלית שתביא לשיפור איכות החיים בשכונות.

צוות המינהלת כולל מתכננים ועובדים קהילתיים שהתמחו בתחום התחדשות עירונית ושמכירים את השכונות הוותיקות בבאר שבע.

תושבים ויזמים – אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת מידע והכוונה

בכבוד רב,
רזי בארי
ראש המנהלת להתחדשות עירונית באר שבע